Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sprawy, skargi i wnioski przyjmowane są w formie ustnej, pisemnej, telefonicznej lub drogą e-mailową.
Jeżeli jest to możliwe są rozpatrywane natychmiast. Jeśli sprawa jest bardziej złożona i wymaga konsultacji, klient jest proszony o złożenie pisma w sekretariacie, w którym opisuje zaistniałą sprawę. Po przeprowadzeniu niezbędnych konsultacji, uzgodnień bądź analiz, odpowiedź zostaje przesłana do klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wpływu pisma.


Adres e-mail: sekretariat@mzkkk.pl


Opublikował: Paweł Hubryj
Publikacja dnia: 21.01.2013
Podpisał: Paweł Hubryj
Dokument z dnia: 09.12.2011
Dokument oglądany razy: 4440
16.07.2019 // www.mzkk-kozle.com.pl/bip