RSS
A A A
SmodBIP

Regulacje prawne

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) nakłada na jednostki takie jak Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej określają strukturę i wymagania dotyczące bezpieczeństwa treści Biuletynu Informacji Publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej zobowiązuje wspomniane podmioty do opublikowania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.in. następujących informacji:

1. Przedmiocie działalności przedsiębiorstwa.
2. Statusie prawnym lub formie prawnej.
3. Strukturze własnościowej.
4. Organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjeOpublikował: Paweł Hubryj
Publikacja dnia: 09.12.2011
Podpisał: Paweł Hubryj
Dokument z dnia: 09.12.2011
Dokument oglądany razy: 5 628