RSS
A A A
SmodBIP

Przedmiot działalności

Zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000395147 przedmiotem działalności Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest:

1. PKD 49,31,Z, Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski.
2. PKD 49,39,Z, Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.
3. PKD 52,10,B, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
4. PKD 52,21,Z, Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
5. PKD 45,20,Z, Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli.
6. PKD 46,12,Z, Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych.
7. PKD 47,91,Z, Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
8. PKD 73,12,B, Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.
9. PKD 73,12,C, Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).
10. PKD 73,12,D, Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.
11. PKD 49,41,Z, Transport drogowy towarów.
12. PKD 49,42,Z, Działalność usługowa związana z przeprowadzkami.
13. PKD 68,20,Z, Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
14. PKD 77,11,Z, Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.
15. PKD 77,12,Z, Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
16. PKD 45,31,Z, Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli.
17. PKD 45,32,Z, Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli.
18. PKD 47,62,Z, Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach.
19. PKD 47,19,Z, Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.Opublikował: Paweł Hubryj
Publikacja dnia: 09.12.2011
Podpisał: Paweł Hubryj
Dokument z dnia: 09.12.2011
Dokument oglądany razy: 3 123