RSS
A A A
SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

W spółce prowadzi się następujące rejestry:

 • rejestry poczty przychodzącej i wychodzącej,
 • rachunków i faktur,
 • rejestry wymagane przepisami Kodeksu Pracy i BHP,
 • rejestry zamówień publicznych,
 • rejestry księgowe,
 • rejestr skarg i wniosków.

Spółka ewidencjonuje:

 • dochody i wydatki,
 • środki trwałe,
 • dokumentację rozliczeń z ZUS i US,
 • informacje podatkowe,
 • dokumenty sprawozdawcze.

Spółka prowadzi archiwum:

 • księgowe,
 • płacowe.

Dostęp do danych zawartych w w/w dokumentach posiadają pracownicy Spółki zgodnie z zakresem realizowanych zadań wyłącznie na potrzeby zawodowe.
Udostępnianie danych w nich zawartych odbywa się z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych i możliwe jest wyłącznie dla osób , które mają uzasadniony interes prawny.
Na podstawie dokumentacji archiwalnej zainteresowanej stronie, na jej życzenie wydaje się stosowne zaświadczenie.Opublikował: Paweł Hubryj
Publikacja dnia: 09.12.2011
Podpisał: Paweł Hubryj
Dokument z dnia: 09.12.2011
Dokument oglądany razy: 2 137