RSS
A A A
SmodBIP

Udostępnianie informacji

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, udostępnianie informacji następuje m.in. przez:

  • ogłoszenie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • wstęp na posiedzenie organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów,
  • ustnie lub pisemnie na wniosek lub bez pisemnego wniosku,
  • przez wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych.

Informacje, które nie są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek. Udostępnianie informacji na wniosek powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeśli termin ten z jakiegoś powodu musi ulec przedłużeniu należy o tym powiadomić wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do takiej informacji podlega ograniczeniu w zakresie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.Opublikował: Paweł Hubryj
Publikacja dnia: 09.12.2011
Podpisał: Paweł Hubryj
Dokument z dnia: 09.12.2011
Dokument oglądany razy: 2 303