RSS
A A A
SmodBIP

Archiwum zamówień publicznych

29.12.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU. Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu, 47-224 Kędzierzyn – Koźle, ul. Kozielska 2, zawiadamia zgodnie z § 58 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Spółkę z o.o., że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ww. zadanie wybrana została jako najkorzystniejsza oferta firmy:

„EUROSPED”
K. Matura, W. Haręża Spółka Jawna
ul. Dworska 6
41-902 Bytom

Zawiadomienie o wyborze oferty.

05.12.2014 Ogłoszenie przetargu.

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn – Koźle NIP 749-208-69-32 REGON 161411646 KRS 0000395147 tel. 77 4835252 fax. 77 4833591 e-mail: sekretariat@mzkkk.pl Ogłasza przetarg nieograniczony na:Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o.

Ogłoszenie przetargu.
05.12.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).

Przedmiot zamówienia:

Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).
05.12.2014 OGŁOSZENIE PRZETARGU.

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn – Koźle NIP 749-208-69-32 REGON 161411646 KRS 0000395147 tel. 77 4835252 fax. 77 4833591 e-mail: sekretariat@mzkkk.pl ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. (dostępny na stronie: www.mzkkk.pl w zakładce BIP) na:
Dostawę 3 sztuk stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów autobusowych oraz ich montaż i uruchomienie na wyznaczonych lokalizacjach przy przystankach komunikacji miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu.

Ogłoszenie przetargu.
05.12.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 3 sztuk stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów autobusowych oraz ich montaż i uruchomienie na wyznaczonych lokalizacjach przy przystankach komunikacji miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) .
29.10.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU Sp. z o.o. Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 47-224 Kędzierzyn – Koźle, ul. Kozielska 2, zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie wybrana została jako najkorzystniejsza oferta firmy:

ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
ul. Zglenickiego 44
09-411 PŁOCK

Zawiadomienie o wyborze oferty.
03.10.2014 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU.

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Dotyczy postępowania na: „Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie - Koźlu Sp. z o.o.”.

Wyjaśnienia treści SIWZ na dostawy oleju napędowego.

26.09.2014 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU.

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dotyczy postępowania na: „Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie - Koźlu Sp. z o.o.”

Wyjaśnienia treści SIWZ na dostawy oleju napędowego.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawy oleju napędowego.

PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

w przetargu nieograniczonym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późń. zm.).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).

--------------------------------------------------------------------------------


Dostawa na potrzeby komunikacji miejskiej jednego fabrycznie nowego autobusu jednoczłonowego, niskopodłogowego dużej pojemności.

Ogłoszenie o zamówieniu na jeden autobus

SIWZ - zamówienie na jeden autobus


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ NA POTRZEBY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ JEDNEGO FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU JEDNOCZŁONOWEGO, NISKOPODŁOGOWEGO DUŻEJ POJEMNOŚCI


Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na: "Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie - Koźlu Sp. z o.o.

Ogłoszenie do przetargu na olej opałowy 2013

SIWZ -Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu


Dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na: "Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie - Koźlu Sp. z o.o.

c.d Wyjaśnień treści SIWZ do przetargu na olej napędowy

Wyjaśnienia treści SIWZ do przetargu na olej napędowy

Ogłoszenie o przetargu na dostawy oleju napędowego

SIWZ - Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o.


Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o..

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na: "Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie - Koźlu Sp. z o.o."

Wyjaśnienia treści SIWZ do przetargu na olej opałowy

Ogłoszenie do przetargu na dostawy oleju opałowego

SIWZ - Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o.


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

DOSTAWĘ NA POTRZEBY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 2 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW MAŁEJ POJEMNOŚCI


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU Sp. z o.o.

Ogłoszenie wyników zamówienia publicznego na Dostawy oleju napędowego dla MZK w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o.


Dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Ogłoszenie o przetargu na dostawy oleju napędowego

SIWZ - Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o.


Dostawa na potrzeby komunikacji miejskiej 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów małej pojemności

Wyjaśnienia treści SIWZ

Ogłoszenie do przetargu na 2 autobusy małej pojemności

SIWZ - Dostawa na potrzeby komunikacji miejskiej 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów małej pojemnościOpublikował: Damian Kędrak
Publikacja dnia: 18.07.2015
Podpisał: Damian Kędrak
Dokument z dnia: 10.08.2013
Dokument oglądany razy: 12 576