RSS
A A A
SmodBIP

Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 17 786 (siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) udziałów o łącznej wartości 8 893 000 zł (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote), każdy o wartości nominalnej 500 zł.Opublikował: Damian Kędrak
Publikacja dnia: 07.12.2015
Podpisał: Damian Kędrak
Dokument z dnia: 09.12.2011
Dokument oglądany razy: 9 580