RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.06.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana nazwiska Prezes Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 poz 1202, z poź. zm.) informujemy, że w dniu 28 czerwca 2019 roku z Prezesem Zarządu podpisana została „Umowa o świadczenie usług zarządzania”.

Prezes Zarządu – Joanna Koziarska-Kiziak

Zgodnie z umową Spółki do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki jest uprawniony Prezes Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu z Prokurentem.


Prezes Zarządu – Joanna Koziarska-Kiziak

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki jest uprawniony Prezes Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.Opublikował: Damian Kędrak
Publikacja dnia: 29.06.2019
Podpisał: Paweł Hubryj
Dokument z dnia: 09.12.2011
Dokument oglądany razy: 5 327